Промени цвета:
Размер на шрифта: 

ПРАВИЛА

За използване на аудио библиотеката На Съюза на слепите в България 

За да използвате базата от аудио книги на Съюза на слепите в България /ССБ/: е необходимо да се съобразите със следните изисквания, съгласувани с Министерството на културата – дирекция „Авторски права и сродни права“:

  1. Да сте със зрителни увреждания , удостоверени с решение на ТЕЛК за загуба на зрение над 71 % /втора група/ инвалидност по зрение.

  2. Да се регистрирате в нашия сайт като попълните всички данни /ССБ е съхранител на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни/.

  3. След получаването на одобрение от администратора на системата имате възможност да изтегляте до 5 заглавия за десетдневен период.

  4. Нямате право да презаписвате и разпространявате свалените заглавия и носите наказателна отговорност, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на авторските и сродните на тях права.